Vilkår

norwegian.online tilbyr privatkurs i norsk ifølge den metode som er forklart på nettsiden. Det er et kurs i moderne skriftlig om muntlig norsk (bokmål), på alle nivåer. Kurset skal være tilpasset ditt nivå og dine behov.

Prøvetimen er gratis og uforpliktende. Hensikten med prøvetimen er å få et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe sammen videre. Du får ingen ny gratis time hvis du ikke dukker opp til prøvetimen.

Sørg alltid for at du møter presis. Dukker du opp for sent, så vil timen bli tilsvarende kortere.  Sørg for at du er tilgjengelig via telefon eller chat både i starten og under hele timen. Da kan vi løse eventuelle tekniske problemer som måtte dukke opp.

De vanlige undervisningstimene betales på forhånd. Det vil ikke bli tilbudt ny undervisningstime så lenge den forrige ikke er betalt.

Hvis du må avbestille, vennligst meld ifra senest 24 timer før. Hvis ikke skal timen betales for. Dette gjelder også hvis du har betalt for en serie leksjoner på forhånd. Sjekk alltid om du har fått bekreftelse fra Lynganor for din avbestilling.

Når du avbestiller kan vi finne en ny dato.  Du kan også få pengene tilbake hvis du avbestiller mer enn 24 timer før undervisningstimen skulle ha begynt. Hvis du har betalt for en serie undervisningstimer får du alle pengene tilbake hvis du avbestiller mer enn 24 timer før første time som du har betalt for.

Som kunde kan du til forvente et kurs som blir gjennomført på en profesjonell måte, både pedagogisk og teknisk. Læreren skal følge opp eleven på en best mulig måte. Læreren skal si ifra til eleven i god tid dersom en time ikke kan gjennomføres, eller hvis vi må finne en annen tid for timen.

norwegian.online kan kontaktes via kontaktskjema, e-post, telefon og messenger. Seriøse henvendelser besvares som regel innen 24 timer. Dette kan imidlertid ikke garanteres, da det i noen tilfeller ikke er praktisk gjennomførbart. I noen tilfeller vil Lynganor besvare en forespørsel med oppfølgingsspørsmål. Dette gjøres for å vite hva en potensiell kunde egentlig vil. Spam og åpenbart useriøse henvendelser vil ikke bli besvart.

Det oppfordres generelt til å lese informasjonen som står på nettsiden. Der står nemlig svarene på veldig mange spørsmål.